bene van eeghem blog

SOS minister Weyts!

Geachte minister van Mobiliteit
Geachte heer Weyts

Een week na de lokale verkiezingen wend ik me met grote spoed tot u. In mijn thuisstad Brugge is een interventie vanop Vlaams niveau onontbeerlijk om de openbare orde en verkeersveiligheid te handhaven. Ik hoop dat u deze noodkreet opvangt en ernaar handelt.

Even de context schetsen: Brugge is, zoals u weet, een gegeerde parel op de wereldkaart. Vanuit Japan, Rusland, de VS en hartje Amazonewoud komen reislustigen en masse naar hier afgezakt. Ze verblijden de lokale middenstand en horeca door te consumeren, in bootjes tussen wat arrogante zwanen te dobberen en bij vertrek een lap ambachtelijk kant en wat chocolade in de valies te proppen. De brommende Bruggeling wil hierdoor al eens gewagen van overlast: al die drukte, godbetert! En dat afval op straat! Maar mij hoort u niet klagen: toeristen doen de kassa’s en parkeermeters van de Hanzestad rinkelen. Ze zijn dus welkom in onze heimat.

Waar zit het probleem dan, hoor ik u denken? In de verkeerssignalisatie rond de stad, geachte minister. Om al die bezoekers de weg te wijzen en een geruststellend gevoel te geven, is Brugge voorzien van talloze verkeersborden. Tussen verkeerslichten, trapgevels en straatvoegen in: ze staan werkelijk overal en loodsen mensen feilloos naar de talloze trekpleisters in de stad. Maar net buiten het toeristische centrum rammelt er al geruime tijd wat aan die bewegwijzering.

Het probleem manifesteert zich het sterkst aan de gewestweg N31 in Sint-Andries. Ter hoogte van asielcentrum De Refuge staat er sinds maanden een parelwit, netjes afgeboord reflecterend bord neergepoot dat – ik zwans niet – verwijst naar het PENITAIR COMPLEX. Dat opschrift is hoogst verwarrend en zorgt voor ergernis telkens wanneer ik er langsrijd. De term ‘PENITAIR’ veegt immers de vloer aan met de Nederlandse grammatica.

Uiteraard weten stadsgenoten en enigszins geschoolde burgers dat het bewuste bord naar de gevangenis verderop verwijst. In die gevangenis doen mensen boete voor sloeberstreken allerhande. Met een vrome term noemt men dat ‘penitentie’ en het daarvan afgeleide bijvoeglijk naamwoord luidt: penitentiair. Zo belanden we bij een penitentiair complex, oftewel: een gevangenis.

Maar aangezien het bord langs de N31 dus ‘penitair’ in plaats van ‘penitentiair’ vermeldt, slaan we op één van de drukste verkeersassen in de regio, een behoorlijk mal figuur. Chauffeurs kijken in het beste geval achteloos over de flater heen. In het andere geval worden ze er plotsklaps door afgeleid, met uitbundige lachsalvo’s en billengeklets tot gevolg. PENITAIR – mwoehahaha! Die dekselse Bruggelingen! Zelfs bij de opmaak van hun verkeersborden zitten ze niet verlegen om een fijne practical joke!

Geachte heer Weyts, het klinkt misschien amusant, maar de aandacht voor de verkeersstroom is bij autobestuurders op dat moment volledig wijlen. Ze denken niet meer aan ritsen, rijafstanden of voorrangsregels respecteren. Ze lachen zich een breuk achter het stuur en dat leidt tot potentieel gevaarlijke situaties. Er moet dus paal en perk aan gesteld.

Aangezien u bevoegd bent voor onze gewestwegen, doe ik een voorstel om de zaak vlot op te lossen. Bestel sito presto een doorlichting bij de bordenproducent ter zake. Vraag de vergaderverslagen en personeelsevaluaties van de laatste vijf jaar op. Interpelleer de CEO, de COO en de CEOOEEOO én diens bevallige kortgerokte secretaresse. Laat daarna een krijtbord in het productieatelier plaatsen waarop àlle arbeiders 10 keer per dag verplicht PE-NI-TEN-TIAIR moeten spellen, onder uw toeziend oog. Kom zo eensklaps te weten welke kapoen het vaakst fouten spelt: die is zonder twijfel verantwoordelijk voor het blunderbord in Brugge. Vorder de m/v in kwestie op om het bord, letter voor letter, te reproduceren en direct aan u te overhandigen.

Wanneer dat is gebeurd, contacteert u mij persoonlijk op 04XX XXXXXX. We prikken in overleg een persmoment waarop u in het bijzijn van de lokale en internationale pers, breed glunderend het fout gespelde onding uit de grond sleurt en voor het oog van de camera kapot slaat. Daarna maakt u enkele zwierige spadesteken, stopt de nieuwe wegwijzer met ‘PENITENTIAIR COMPLEX’ in de grond, stampt de aarde aan en steekt de duim omhoog. Weg met taalverloedering op onze Vlaamse grond! Weg met gevaarlijke verkeerssituaties! Geen (fout gespelde) woorden maar daden! Dat is de échte kracht van verandering!

Zorgt u daarvoor, meneer Weyts? Het zou me ten zeerste plezieren.
Voor vragen of suppletaire uitleg blijf ik intussen graag te uwer beschikking.

Met vriendelijke groet,

Benedikte Van Eeghem.

15 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. naga356 schreef:

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 3. พอต schreef:

  … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 7. deep sleep schreef:

  deep sleep

  deep sleep

 8. delicate jazz schreef:

  delicate jazz

  delicate jazz

 9. water sounds schreef:

  water sounds

  water sounds

 10. … [Trackback]

  […] Here you can find 38001 additional Information to that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 11. instrumental bossa nova

  instrumental bossa nova

 12. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: benevaneeghem.be/sos-minister-weyts/ […]

Reacties zijn gesloten.